0 HOME >>    Bijzondere bomen  
0
Bijzondere Bomen
Bomen kunnen ineens opvallen. Soms komt dat door het licht of nevel in de lucht. Een andere keer echter laat een boom heel duidelijk de karakteristiek van die boomsoort zien. Zo zijn er ook heel bijzondere bomen en heilige bomen. In bijzondere bomen herkennen we eigenschappen als kracht, schoonheid en eeuwig leven. Sommige van deze bomen werden heilige bomen. Onder zulke bomen vonden rituele handelingen plaats, werden afspraken bezegeld en inzicht verkregen. Hieronder volgen voorbeelden van verschillende soorten bijzondere bomen.

Bijzondere bomen
> Solar en Lunar
> Bomen met verhaal
> Gedraaide bomen
> Cathedral Groove
> Heilige bomen

0