0 HOME >>   boeken >   Ontmoetingen met bomen >   Index  
ONTMOETINGEN MET BOMEN.
Spirituele ervaringen tussen mens en natuur
Maja Kooistra 1998

1. Introductie

2.  Mijn leerweg: ervaringen en inhoud
	luisteren
	deelnemen
	breuk
	geroepen worden
	de eerste dialogen
	twijfel en onzekerheid
	vragen en onderzoeken
	ondersteuningen
	ordenen en kader ontwikkelen
	aanwijzingen van bomen
	naar buiten treden

3.  De basis
	waar gaat het om
	wat heb je ervoor nodig
	hoe gaat dat, communiceren met bomen
	wat kan je verwachten
	waar moet je op letten

4.  Basisvaardigheden
	intu´tieve ontwikkeling
	kinesiologie
	pendelen
	wichelroedelopen

5.  De energie van bomen
	het karakter van een boomsoort
	de uitstraling van bomen
	over solar- en lunarbomen
	het energieniveau van bomen

6.  De energie van de standplaats en het effect op bomen
	aarde-energie
	energiebanen en de groeivorm van bomen
	energieplekken en hun uitwerking op bomen

7. Bomen: soort, individu, leeftijd en ruimte
	relatie soort en individu
	hoe bomen met elkaar communiceren
	welke informatie wisselen bomen met elkaar uit?
	leeftijdsopbouw en ruimte

8. Boomsoorten onderling en hun relatie met het landschap
	hoe reageren boomsoorten op elkaar?
	bomen en hun relatie met het landschap
	Interactie boomsoort en energieplek
	wat er verder nog over te zeggen is

9. Zieke en gezonde bomen
	wanneer is een boom ziek?
	wanneer wordt een boom ziek en hoe kun je achter de oorzaak komen ?
	wat kan je voor een zieke boom doen

10. Het vastleggen van de gegevens
	documentatie
	werkschema

11. Consequentie voor onze omgang met bomen
	wat bomen ons bieden
	wat kunnen wij voor bomen en indirect onszelf doen

Gebruikte literatuur
Register
0