boomicoon 0 Welkom op de website van Maja Kooistra >>
Bomen zijn meer dan een naam, meer dan een standplaats en meer dan een nuttig object. Bomen zijn net als mensen bijzondere wezens. Wezens die op sommige punten veel met elkaar gemeen hebben. Maar ook wezens die op veel punten fundamenteel van elkaar verschillen.
Op deze website kun je meer informatie vinden over de minder gangbare, maar wel belangrijke eigenschappen van bomen, de natuur en de aarde.
0
Actuele onderwerpen
Bomen in de Media
Meer >>
0
Boeken 0 boeken over bomen
In deze boeken is kennis te vinden over bomen. Niet om te geloven wat er staat, maar om de lezer aan te sporen om zélf op onderzoek te gaan en steeds meer vertrouwd te raken met de kracht van de natuur... Meer >>
0
September 2019: De aarde, de hemel en de bomen 0 kaft: De aard, de hemel en de bomen
Van oudsher vervullen bomen overal ter wereld een functie in het leven van mensen op het gebied van welzijn, zingeving en levensvragen. Hun takken reiken naar de hemel en hun wortels zijn verankerd in de aarde. Ze geleiden niet alleen een energiesurplus van beide kanten, maar resoneren ook met deze stromingen. Zo vormen ze een stabiele verbinding tussen de hemel en de aarde en ondersteunen ze onze veel minder stabiele verticale levenswijze op een rustige, gelijkmatige manier...
Meer >>
0
boeken over bomen 0 Activiteiten
Bomencursus DE ENERGIEKRACHT VAN BOMEN o.l.v. Maja Kooistra auteur boek 'De kracht van bomen' wordt weer gegeven in 2019:
Meer >>
0

0