boomicoon 0 Welkom op de website van Maja Kooistra >>
Bomen zijn meer dan een naam, meer dan een standplaats en meer dan een nuttig object. Bomen zijn net als mensen bijzondere wezens. Wezens die op sommige punten veel met elkaar gemeen hebben. Maar ook wezens die op veel punten fundamenteel van elkaar verschillen.
Op deze website kun je meer informatie vinden over de minder gangbare, maar wel belangrijke eigenschappen van bomen, de natuur en de aarde.
0
Actuele onderwerpen
Bomen in de Media
Meer >>
0
Boeken 0 boeken over bomen
In deze boeken is kennis te vinden over bomen. Niet om te geloven wat er staat, maar om de lezer aan te sporen om zélf op onderzoek te gaan en steeds meer vertrouwd te raken met de kracht van de natuur... Meer >>
0
boeken over bomen 0 Activiteiten
Bomencursus DE ENERGIEKRACHT VAN BOMEN o.l.v. Maja Kooistra auteur boek 'De kracht van bomen' wordt weer gegeven in 2019:
Meer >>
0

0