0 HOME >>    boeken  

Ervaringen met bomen zijn lang niet altijd te rijmen met algemene kennis van bomen. Minder gangbare eigenschappen van bomen kunnen wel systematisch worden onderzocht. In de loop van de jaren leer je zo het patroon van een groot aantal fenomenen te herkennen. Een deel daarvan is nieuwe kennis en een ander deel herkende oude kennis, die bijvoorbeeld volken in de tropen die op een traditionele wijze leven nog kunnen hebben. Verhalen over onze verre voorouders en onze taal laten zien dat mensen vroeger de krachten van bomen wisten te gebruiken en daar respect voor hadden.
Over dit onderwerp is meer te lezen in de volgende boeken.
0
De aarde, de hemel en de bomen.
0
Dit is de titel van het nieuwe boek dat in de loop van 2018 verschijnt. Mensen hebben vanaf de oertijd een relatie gehad met bomen, die verder ging dan alles was bomen ons leveren: hout, vruchten, zaden, zuurstof, beschutting, schaduw en een vruchtbare aarde. Bomen hebben een grote invloed op ons welzijn, ze zijn standvastig en betrouwbaar, ze geven rust omdat hun levenswijze door het jaar heen die van die van het universum volgt, ze worden veel ouder dan mensen en ze verbinden hemel en aarde met elkaar met een kracht die groter is dan de onze, balanceren landschappen tot vitaliserende gebieden waar we met plezier willen zijn en geven mensen die daarvoor open staan eindeloos veel informatie over de zichtbare en onzichtbare natuur. Daarom maakten mensen van oudsher contact met bomen en keken ze op naar bijzondere en krachtige bomen. Meer >>
0
Franse uitgave: Ontmoetingen met bomen:
Communiquer avec les arbres, is nog steeds te koop
0 kaft: Boek Communiquer
Meer >>
0
Ontmoetingen met bomen (1998) 0 kaft: Ontmoetingen met bomen
Ontmoetingen met bomen gaat over de non-verbale communicatie met de natuur. Verschillende basisvaardigheden worden beschreven. Aan de hand van oefeningen kun je op verschillende manieren, via je zintuigen contact maken met de natuur. Daarnaast zijn er enkele voor ons wezenlijke eigenschappen van de energie van bomen beschreven...
Meer >>
0
Bomen en mensen, hoofdstuk 6 - bomen en welzijn (2000) 0 kaft: Bomen en mensen
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van wat bomen ons mensen meer te bieden hebben. Als eerste dragen zij bij aan ons fysieke welzijn men hun primaire producten en hun essentiële inbreng aan ons leefklimaat. Ten tweede zijn er een groot aantal bijdragen van bomen aan ons psychische welzijn, waaronder het rustgevende, onthaastende effect van bomen, hun uitstraling, sfeer, hun solar en lunar karacter en de invloed van hun standplaats...
Meer >>
0
De kracht van bomen (2003) 0 kaft: Ontmoetingen met bomen
In dit boek ligt het accent op de kracht van bomen en de bijzondere kracht van speciale bomen. Bomen zijn van vitaal belang voor de mens, zij hebben een speciale energie en stralen oerkracht uit. Onze (verre)voorouders waren daarmee bekend en maakten daarvan gebruik bij hun rituelen en bij hun zingeving aan het leven. Dit boek geeft een helder en onderbouwd antwoord op de meest gangbare vragen over bomen en vertelt waarover je met bomen kunt ´communiceren´...
Meer >>
0