0 HOME >>    Bijzondere bomen >   Solar en Lunar  
0
Solar en lunar bomen
Introductie
Iedere boomsoort heeft specifieke eigenschappen en een karakteristieke sfeer en uitstraling. Daarin zijn ze uniek. Maar boomsoorten kunnen ook in twee grote groepen verdeeld worden, in solar en lunar bomen. Solar boomsoorten hebben eigenschappen met elkaar gemeen en lunar boomsoorten ook. Het principe komt op het volgende neer. Een boom groeit omhoog en fungeert daarbij als antenne, waarlangs een stroom geleid wordt en afgevoerd. Solar boomsoorten ‘vangen’ energie op uit de lucht en voeren die langs de boomstam naar beneden de grond in. Lunar bomen, daarentegen, voeren energie af uit de aarde naar de lucht. Langs de stam van lunar bomen stroomt de energie dus omhoog de lucht in. Deze stroom van energie kan je met je handen voelen en sommige mensen zien deze stroom als een lichte trilling langs de stam bewegen. Bijna iedereen kan deze stroom zien op een warme zomerdag op de hei, als de lucht staat te trillen. Als je dan rustig kijkt naar de bomen die er groeien, kun je zien dat langs sommige bomen de stroom omhoog trilt en langs andere boomsoorten naar omlaag. Je denkt dan ‘fata morgana’, maar nee dat is niet zo. Loop maar eens naar een boom toe die uit de verte omlaag stroomt en beweeg eens langzaam met geopende handen omhoog langs de stam. Je voelt dan een licht-verende weerstand, de solar energiestroom. Bij een boom die omhoog lijkt te stromen, merk je dat langs de stam net zo’n soort stroom aanwezig is, maar hier gaat deze omhoog. Dit zijn lunar bomen.

Solar en lunar boomsoorten
Iedere boomsoort is altijd hetzelfde: of solar of lunar. Niet iedere boomsoort is even sterk solar of lunar. Je hebt sterke en zwakke solar bomen en sterke en zwakke lunar bomen. Hieronder volgt een kort lijstje van solar en lunar bomen met hun sterkte. Die is specifiek voor een boomsoort (zie ook ‘De kracht van bomen’ p. 76).

Overzicht van het lunar en solar karakter van een aantal bekende boomsoorten.
Solar Lunar
++ Grove Den ++ Taxus
++ Zomereik ++ Hazelaar
++ Es ++ Linde
++ Paardenkastanje ++ Fijnspar
++ Plataan ++ Beuk
+ Esdoorn ++ Wilg
+ Appelboom ++ Kersenboom
+ Iep + Pereboom
+ Meidoorn + Els
+ Berk + Vlier
  
++ = > 75 % | + = 50 tot 75 %

Eigenschappen van solar en lunar bomen
Solar bomen zijn overdag meer aanwezig en vallen eerder op. Lunar bomen daarentegen merk je ’s avonds en ’s nachts het meest. Solar bomen zijn dan meer teruggetrokken. Hetzelfde geldt voor de lunar bomen overdag. Iemand die regelmatig een hond uitlaat en op verschillende tijden dezelfde bomen tegenkomt, kan merken dat ze niet altijd hetzelfde overkomen. Een solar boom reageert meer op de zon en de zonnekracht en een lunar boom reageert primair op de maan en de maankracht. Dit kan je goed merken aan bijen en hommels. Zij vliegen overdag bij voorkeur op de bloemen van solar bomen en planten en ’s avonds op de bloemen van lunar bomen en planten, omdat dan de beste honing te halen is. Zo weet een imker dat bijen overdag op appelbloesem vliegen en ’s avonds bloeiende kersenbomen of pruimenbomen bezoeken. Je kan het ook ruiken. Lunar lindebomen en kamperfoelie ruiken het sterkst in de avond. Een accacia ruikt het sterkst overdag.
Ook in de groeivormen zit verschil. Solar bomen houden van licht en ruimte om zich heen. Het licht speelt door hun bladerdak en valt ook op de stam. Hun takken groeien grillig op weg naar het meeste licht. Lunar bomen hebben een gesloten bladerdak. Op hun stam komt geen zonlicht terecht. Lunar bomen en struiken kun je in model snoeien, omdat het blad zich daarna snel weer sluit. Bij solar bomen heeft model snoeien geen effect. Lunar bomen groeien meer gestaag omhoog en vormen rechte stammen. Solar bomen zien er altijd ‘onordelijker’ uit, door hun groei naar ruimte en licht.
Deze indeling van bomen vind je niet in handboeken en wij houden er bijna nooit bewust rekening mee, maar er zijn wel mensen die dit meer of minder onbewust hebben opgepakt en er iets mee gedaan, zoals dichters en schilders. Zo schrijven dichters niet over een paardenkastanje bij volle maan, maar over een bloeiende kersenboom. En Mondriaan tekende wilgenbomen bij opkomende maan aan het water en schilderde stevig aanwezige dennenbomen op de Veluwe overdag.

Effect van solar en lunar bomen op mensen
Langs de stam van solar bomen stroomt de energie oplaag. Als je vlakbij een stevige solar boom gaat staan, met een doorsnede van zo’n 30-40 cm sta je in deze stromingslaag. Dan sta je onder een douche van opwekkende en stimulerende energie die continue omlaag stroomt. Als je daarin een tijdje blijft staan, merk je dat je beter op de grond gaat staan, je voeten gaan tintelen en worden aktiever. Je laadt je op om weer aan de gang te gaan en komt in beweging. Je merkt solar energie, als je daar enkele minuten in staat, niet op in je hoofd maar juist in je voeten, knieën en handen. Juist daar waar die energie de langste reis langs en door je lichaam heeft gemaakt en het meest in harmonie is gekomen met je eigen energie.
Het effect van lunar bomen is anders, en ook andersom. Hier stroomt de energie continue omhoog. Als je hierin een poosje gaat staan, krijg je langzamerhand een rustiger hoofd, je wordt helderder en kunt beter nadenken en zaken overzien. Hier kan je in alle rust over je problemen nadenken of een onrustig en vol hoofd weer tot rust laten komen. Ook hier merk je het meest op van de lunar stroom, daar waar die energie het langst langs en door je lichaam is gestroomd en het meest in fase is gekomen met je eigen energie.
Dit staat niet in handboeken over bomen, maar onze voorouders kenden deze verschillen en gebruikten ze. Niet voor niets vonden belangrijke besprekingen en rechtszaken plaats onder zomereiken, een sterke solar boom. In het oosten van Nederland en in Duitsland staan op diverse plaatsen nog oude ‘Ding’ eiken, op plaatsen waar vroeger recht gesproken werd. Meer ingekeerde religieuze, meditatieve of spirituele bijeenkomsten daarentegen, vonden plaats bij sterke lunar bomen. Een heel sprekend voorbeeld hiervan is de lunar heilige Bodhi-boom in India waaronder Boeddha verlichting kreeg.

Lunar bomen bij volle maan
Toen ik ooit eens bij volle maan naar bomen ging kijken sprongen de volwassen lunar bomen er meteen uit. Zij hadden iets heel bijzonders. Dichterbij gekomen bleek dat lunar energiestroom, die anders altijd omhoog stroomt, nu juist bij volle maan andersom is gaan stromen en een heel andere energie heeft. De energiestroom die dan naar beneden stroomt langs lunar bomen is warm en vol, en straalt een grote ruimte en rust uit. De tijd kan voor het gevoel wegvallen en dingen die je bezighouden worden transparanter, samenhangender en veel lichter van toon. Daarom is het niet verwonderlijk dat mensen vroeger vaak bij volle maan naar lunar bomen gingen om rituelen uit te voeren of feest te vieren, want bij volle maan kan je ook uit je dak gaan. Niet voor niets kent iedereen nog het plaatje van een heks op een bezemsteel die langs een volle maan vliegt.
Solar bomen merk je nauwelijks op bij volle maan. Hier neemt de energiestroom naar beneden sterk af en deze komt vaak ’s nachts bij volle maan een aantal uren tot stilstand. Soms geleiden ze dan een zwakke aardestroom omhoog. ’t Is net alsof ze dan, bij wijze van spreken, hun adem even inhouden, om ’s morgens als het weer licht wordt in hun eigen patroon terug te vallen.

Meer informatie over solar en lunar bomen is te lezen in hoofdstuk 6, 9, 11 en 12 van het boek ‘De kracht van bomen’.
0